Yurtbay; “Tarım Politikaları Yazboz Tahtasına Döndü.”

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, partisinin tarım ve hayvancılık politikasını kamuoyu ile paylaştı. Yurtbay, iktidarın tarım ve hayvancılıkta uyguladığı ithalat politikasını eleştirdi.

Tarımı hızla geliştirip tarım ürünleri ihraç ederek ülkemizi güçlendirmenin mümkün olduğunu söyleyen Yurtbay, Saadet Partisi’nin 17 maddelik tarım ve hayvancılık reçetesini kamuoyuna açıkladı.

TARIM POLİTİKALARI YAZBOZ TAHTASINA DÖNDÜ

Her türlü sıkıntının üstesinden gelinebileceğini ifade eden Yurtbay, “Ancak tarım ve hayvancılıkta yaşanacak bir sıkıntı üretim ve tüketim dengesini bozar. Türkiye tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale geldi. Türkiye kendisine ve komşularına yetecek potansiyele sahip. Verimli toprakların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Son süreçte izlenen politikalar nedeniyle ülkenin tarımda uygulanan politikaları yazboz tahtasına döndü. Yapılan yatırımların 6 ile 12 ay içerisinde üretime döndüğü bir gerçek. Bu sebeple hızlı kalkınma öncelikle tarım sektörüyle gerçekleşir.” dedi.

İHTİYAÇ OLMADIĞI HALDE NİYE İTHALAT YAPILDI?

Türkiye’de besicilik yapan yaklaşık 180 bin işletmenin olduğunu söyleyen Yurtbay, “Söz konusu işletmelerden sadece yüzde 2’sinde 500 baş üzeri hayvan bulunuyor. Besiciler 2018 yılında yapılan ithalat nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçti.  Bu plansız ithalat besicileri büyük bir krizin içine sürükledi. 

Ete talebin arttığı yıllarda bile ortalama 500 bin baş besilik hayvan ithal edilirken, 2018 yılında bunun iki katından fazla yani 1 milyon 212 bin baş besilik hayvan ithal edildi! Besilik hayvan ithalatı yetmiyormuş gibi 133 bin baş kasaplık hayvan ithal edildi! Bu da yetmiyormuş gibi, 240 bin baş kesimlik koyun ithal edildi! Bu da yetmiyormuş gibi, 56 bin ton kemikli, kemiksiz et ithal edildi! Bütün bu ithalatlara ise toplam 2 milyar dolar para ödendi!” dedi.

HIZLA TARIMI GELİŞTİREBİLİRİZ

Yurtbay, “Tarımı hızla geliştirip tarım ürünleri ihraç ederek ülkemizi güçlendirme yoluna girmeliyiz. Bunu kesinlikle sağlarız, biz buna inanıyoruz. Biz çiftçinin bu toprağı ekip biçmesi yanı sıra hayvan yetiştiriciliği yapması ile kendi geçimini sağlarken ülkeyi de ayağa kaldıracağına inanıyoruz” diye konuştu. 

YURTBAY: “TARIMI VE HAYVANCILIĞIN PROBLEMLERİNİ ANCAK SAADET PARTİSİ OLARAK BİZ ÇÖZERİZ”

1- Öncelikle büyükbaş canlı erkek hayvan ve et ithalatı derhal durdurulmalıdır.

2- Tarıma bütçeden ayrılacak kaynağın gayrisafi milli hâsılanın yüzde birinden az olamaması gerekiyor.

3- Devlet, hayvansal üretim yapan işletmeleri üretimin her kademesinde desteklemelidir.

4- Aile tipi hayvancılık işletmeleri desteklenmelidir, geliştirilmelidir.

5- Başta yem olmak üzere, mazot, elektrik, personel ve işletme giderleri bölgesine bakılmaksızın teşvik kapsamına alınmalıdır.

6- Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın bel kemiği durumunda olan meralar tekrar hayvancılık amaçlı kullanıma geçirilmelidir.

7- Öncelikle mevcut çayır ve meraların muhafazasına çalışılmalı ve bu alanlar ıslah edilmeli, kalitesi yükseltilmelidir.

8- Meralar ranta değil, hayvanlara tahsis edilmelidir.

9- Tarımda ve hayvancılıkta Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli ve bütçeden yeterli payı ayrılmalıdır.

10- Çoban ve bakıcı temini önemsenmeli, özendirilmeli ve çoban eğitimi yapılarak çoban yetiştirilmelidir.

11- Çoban ücretleri, sigortaları belirli sürelere kadar devlet tarafından karşılanmalıdır.

12- Hayvancılık işletmelerinin çoğunda kaba yem açığı bulunmaktadır. Bu açığın giderilmesi için yem bitkileri ekim alanları artırılmalıdır. Ve desteklenmelidir.

13- Sınırlarımızdan izinsiz hayvan girişleri engellenmeli.

14- Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan ilaçlar mutlaka kontrol altına alınmalıdır.

15- Yetiştirici hayvanlarını işletmeye koyduğu zaman, bakım süresi sonunda etini kaça satacağını işin başında bilmelidir.

16- Damızlık hayvanlar için ise arızi sebepler dışında en az 7 yıl kesim yasağı getirilmelidir ve durum ciddi biçimde kontrol edilmelidir.

17- Ülkemizin şartlarına uygun üstün vasıflı kültür ırkı damızlık hayvan yetiştirilmesi teşvik edilmeli ve bu işletmelere teknik, sağlık, pazarlama ve finans destekleri sağlanmalıdır.”dedi