Tunç,“KADINLARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”


“KADINLARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR”
AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı, Tunç, mesajında: “Toplumun yarısını oluşturan, huzurlu ve mutlu bir aile yapısının tesis edilmesinde, güçlü bir toplumsal yapının kurulmasında her zaman en önemli rolü oynamış bulunan, tarihimizde de büyük kahramanları dünyaya getirerek tarihin sürecinde büyük değişimlere yol açan, önderlikleriyle tarihimize damgasını vuran kadınlarımız bizim baş tacımızdır. ” Dedi.
Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık getirdik
“Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde Anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Kadınlarımıza büyük önem verilmiş, kadınlarımızın siyasete aktif katılımlarının sağlanması, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması ve kadınlarımızın şiddetten korunması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. AK Parti olarak Kadınlara pozitif ayrımcılık getiren Anayasa değişikliklerine imza attık. Türk Ceza Kanunumuzda kadınlara karşı işlenen suçların cezalarını artırdık.
İş hayatında kadınlarımıza destek veriyoruz
Kadın ve gençlerin işe alınmalarını teşvik için ilave istihdamda 5 yıl süre ile sigorta primlerini devletin ödemesi imkanını getirdik, özürlü çocuğu olan annelere 5 yıl erken emekli olma imkanı getirdik, esnaf ve KOSGEB kredilerinde kadınlarımıza verilecek kredi miktarlarını daha yüksek tuttuk. Kadınlarımızın işgücünde daha aktif olması adına politikalarımızı şekillendiriyoruz. Bunun neticesinde 2002 yılında yüzde 23 olan kadınların katılım oranını, yüzde 40’lara çıkarmayı başardık.
Çalışan annelere kolaylıklar getirdik
Çalışan annelere doğum iznini 16 haftaya kadar uzattık, doğum nedeniyle çalışılamayan günleri borçlanma imkanı getirdik. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesinin sağlandığını, İşçi ve memur tüm çalışan kadınların doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı tanındığını söyledi.
Her alanda ayrımcılığa son verdik
AK Parti iktidarında, kadınlarımızın güçlenmesini sağladık ve kadınlarımız arasında adaleti sağlayan bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın senelerce maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bu devrim niteliğindeki köklü değişikliklerle kadınlarımız ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi olma hakkına kavuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında da tüm karar alma mekanizmalarında da kadınlarımıza başörtü ile çalışma özgürlüğünü kazandırdık. Bu sayede yıllarca ayrımcılığa neden olan temel bir insan hakkı ihlaline son verdik.