Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi’nin mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi’nin mesleki eğitimi tanıtma ve yaygınlaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Lutfüllah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Durak DOĞAN, Müdür
Yardımcısı İsmail ALTUNNAR, Rehberlik Öğretmeni Birsen HANGİŞİ, Alan şefleri, ve Alan
öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı
Mesleki Eğitim Daire Başkanlığının Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma projesi
(METYAP) kapsamında ilimiz Belediye Başkanı, ilimizde bulunan Oda Başkanları, sektör-
işletme temsilcileri, İşyeri yetkilileri ve işverenler ziyaret edildi.
Bilgilendirme çalışmalarında Okul Müdürü Durak DOĞAN 10 Temmuz 2001 tarih ve
4702 sayılı kanun ile çıraklık eğitim Merkezlerinin adının MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
olarak değiştirildiğini, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı yapılan yeni düzenleme ile de Mesleki
Eğitim Merkezi öğrencilerinin kalfalık, ustalık belgelerinin yanında meslek lisesi diploması
alabileceklerini belirtti. Ayrıca şu anda çeşitli iş kollarında çalışan fakat Kalfalık, Ustalık, Usta
Öğreticilik Belgeleri bulunmayan meslek erbaplarının, okulumuza başvurarak gerekli şartları
taşımaları koşuluyla sınavla bu belgeleri alabileceklerini söyledi.
Ziyaretimiz esnasında okul müdürü Durak DOĞAN Mesleki Eğitimi Tanıtma ve
Yaygınlaştırma Projesi kapsamında; Mesleki Eğitim Merkezleri ile işletmeler arasında var olan
güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacının
karşılanması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla
yararlandırılmalarının sağlanması, eğitim, istihdam, üretim ilişkisinin güçlendirilmesi
konularında bilgilendirmede bulundu.
Müdür yardımcısı İSMAİL ALTUNNAR ise, Millî Eğitim Bakanlığının mesleki
eğitime büyük önem verdiğini, özellikle çırak, kalfa, usta sayısının arttırılması yönünde çok
önemli çalışmaları hayata geçirdiğini vurguladı.
Rehberlik öğretmen Birsen HANGİŞİ Mesleki Eğitimin güçlenmesinin 2023 Eğitim
Vizyonu’nun önemli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, bu kapsamda mesleğin yaparak-
yaşayarak öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını, asıl hedefin “ara” elaman değil, “aranan”
eleman olduğunu belirti.
Ziyaret edilen İlimiz Belediye Başkanı, Oda Başkanları, sektör-işletme temsilcileri, ,
İşyeri yetkilileri, işverenler, Mesleki Eğitimin geliştirilmesi ve kalitenin arttırılması noktasında
yapılacak olan bütün çalışmalarda her türlü desteğe hazır olduklarını belirttiler.