İletişim ile Satış Arasındaki Bağ

Doğru ‘İLET’ Doğru ‘SAT’
İletişim her alanda olduğu gibi satışta da ilk kuraldır.Çünkü doğru iletişim kuramadan ya satamayız yada sürekli satış olanaklarını sağlamayız.İletişim her türlü duygu ve düşünceyi ister konuşarak,ister yazılı isterse de beden dili kullanarak ya da başka yollar ile ifade etme ve aktarım yoludur.
Doğru iletişim için dinlemek çok önemlidir.Eğer aktif bir dinleyici olur isek satışta başarılı olmamız içten bile değildir.Çünkü dinlersek anlarız,anlarsak istek ve beklentilerini en doğru şekilde karşılarız.Yine doğru bir iletişim sonucunda satışın altın kuralı olan karşılıklı güven olgunu oluşturur,önemli bir müşteri portföyüne kavuşursunuz.İletişim saygı kökenlidir ve iletişim empatiye muhtaçtır.
Satmak,satış yapmak ve ya ikna etmek bambaşka bir dünyadır. Les Brown’un söylediği gibi ‘Pek çoğumuz hayallerimizi yaşamıyoruz, çünkü korkularımızı yaşamakla meşguluz’. İşte bundan dolayı satışta iletişim eksikliği korkulara neden olur.Herkes bilmediği bir işten ve ya durumdan çekinir.Bunun için tanımak,araştırmak,öğrenmek ve dinlemek gerekir.Satışta iletişimsizlik başarısızlığı getirir ve başarısızlık ateşten bir gömlektir.Kimse giymek istemez ve bu durumları kabullenmez.İletişim ise bu durumu düzeltecek bir ilaçtır bir devadır. Öfke kontrölü, duygusal zeka yönetimi ve ya çekingenlik doğru iletişim tekniklerini bildikten sonra satışta birer eksi değil birer artı olacaktır.Unutmayalım herkes bir şeyler satabilir ancak herkes satışı bir sanat olarak işleyemez.Bu yüzdendir ki kendini anlamak ve ilk önce kendin ile iletişim kurmak ilk yapmamız gerekendir.Sizi heyecanlandıran ve mutlu eden ne varsa yapmalı ve bunları satış mesleğinde aktif olarak kullanılmalı.Satışta iletişim başarı getirir ve başarıda mutluluk.Mutluluğun başarı üzerindeki etkisi ise %81’dir.
İletişim etkin kullanıldığında önemli bir kaynak,yol haritası bir baba öğüdüdür,ancak yanlış kullanıldığında ise koca karanlık bir kabustur.
Bizler satışçıyız…
Bizler iyi giyinmeli,eşit davranmalı,anlamalı,anlatmalı ve dinlemeliyiz,,,
Doğru satış Doğru iletişimin elçisidir.
Murat KARAKABAK
Kobi Danışmanı – Eğitmen