Hasankadı’da karantina kalktı.Bartın’da Alınan yeni kararlar

Bartın Valiliğinden Yapılan yazılı açıklamaya göre,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 13/04/2020 Pazartesi günü Vali Sinan GÜNER Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Halen açılış kapanış saatleri, metrekare/kişi sınırlandırılmasına tabi olmayan İlimizdeki tüm bakkal ve tekel bayilerinin en erken saat 08:00’ da açılıp en geç saat 22:00’ da kapanacak şekilde hizmet vermesine, bu işyerlerinin içerisindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri olacak şekilde hizmet sunumu yapılmasına, bakkalların, büfe ve tekel bayilerinin hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunacak maksimum müşteri sayısını işyeri girişlerine asarak ilan etmelerine, işyeri içerisinde işyeri büyüklüğüne göre belirlenen sayıda müşteri bulundurulması, işyeri içinde belirlenen sayıda müşteri var ise ilave müşteri alınmaması, işyeri dışında bekletilecek müşteriler için aralarında en az bir metre mesafe bulunması ve müşterilerin maskesiz bu işyerlerine girmemeleri için gerekli her türlü tedbirin işyeri sahibi ve/veya yöneticiler marifetiyle alınmasına,
  2. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30/03/2020 tarih ve 14 nolu kararının 1.maddesine göre 30/03/2020 tarih ve saat:15.30’dan itibaren ilimiz merkez ilçeye bağlı Hasankadı Beldesi’nin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmişti. Yapılan değerlendirme sonrası, Hasankadı Beldesi’nde karantina sonrası yeni vaka tespit edilmemiş olması göz önünde bulundurularak; Hasankadı Beldesi’ndeki karantina kararının kaldırılmasına, belde merkezi ve mahalleleri ile Bartın il merkezi, beldeleri ve köyleri arasındaki her türlü kara yolu ulaşımının ve giriş çıkışların 13.04.2020 tarih ve saat 21:00’dan itibaren 14 gün sonra yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar sınırlandırılmasına, bu yerleşim yerlerinde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın sınırlama kararı süresince yerleşim yerlerinde kalmaları esas olmakla birlikte aşağıda belirtilen durumlarda Hasankadı Belde merkezi ve mahallelerine giriş/çıkışlarına izin verilmesine;

a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari ve tarımsal faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan yerleşim yerine giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 6 saat sonrasına kadar teslim yerinden ayrılarak ilk çıkış yerine dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan yerleşim yerine giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.
b-) Elektrik, petrol vb. enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
c-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı yerlerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
d-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
e-) Sağlık sorunları nedeniyle Hasankadı Beldesi dışına çıkması gereken vatandaşların durumlarını doktor raporu ile (sevk belgesi) belgelemeleri halinde giriş-çıkışlarına izin verilecektir.
f-) Hasankadı Beldesi ile diğer yerleşim yerlerine yapılan toplu taşıma 14 gün sonra yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulacaktır.

  1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 07/04/2020 tarih 17 nolu kararının 1/c maddesinde belirtilen “Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı yerlerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.” hükmünün Ulus ilçemizde Covid-19 yayılımının kontrolü açısından zorluklara sebep olduğu, bu doğrultuda ilgili kararın diğer hükümleri saklı kalmak üzere iptaline,
  2. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına,
  3. Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.13.04.2020 “Denildi.