Bankoğlu, Bartın Adliye Binasını Bakan’a Sordu

CHP BARTIN MİLLETVEKİLİ AV. AYSU BANKOĞLU, “PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU” 2019 YILI ADALET BAKANLIĞI BÜTÇE TEKLİFİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER KAPSAMINDA, ÜLKEMİZDE HAK İHLALLERİNİN GELDİĞİ VAHİM DURUMU ANLATTI VE ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL’E “BARTIN ADLİYESİ” BİNASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA SORU YÖNELTTİ.

 

CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, katıldığı “Plan ve Bütçe Komisyonu” görüşmelerinde, Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı Bütçe Teklifi’ne dair tespit ile görüşlerini dile getirdi. Ayrıca, “Bartın Adliyesi” binasına dair yapılmaya başlanan çalışmaların son durumu hakkında da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e doğrudan soru yöneltti.

 

Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, gerçekleştirdiği konuşmada ilk olarak ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) nezdindeki vahim durumuna değindi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğumuzu ve AİHM’deki ihlal karar sayısı bakımından Rusya’nın ardından ikinci durumda bulunduğumuzu belirten Bankoğlu, böyle bir tablonun, Türkiye’nin “hukuk devleti” olma yönündeki çabasına kesinlikle yakışmadığını belirtti. Aslında, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu bulunmasaydı AİHM tarafından verilecek ihlal kararlarının çok daha yüksek sayıda olacağına işaret etti.

 

Son beş yıllık dönemde, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları nezdinde çarptırıldığı cezaların da tam 13 kat arttığını vurgulayan Bankoğlu, Cumhurbaşkanı’nın, hem geçmiş dönemde hem de çok yakın tarihte, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığına dair” beyanlarının, hukuk devleti ilkesi yönünden üzüntü verici olduğunu beyan etti. Yine AİHM nezdinde, 30 Nisan 2017 tarihinden beri herhangi bir Türk yargıç bulunmadığını, daha doğrusu bu konudaki “ehil yargıçların” Hükümet tarafından aday gösterilmediğinin altını çizen Bankoğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sunduğu listenin tam 3 kez AİHM tarafından reddedildiğine işaret etti.

 

Dünya Adalet Projesi tarafından hazırlanan “2017 Yılı Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde, Türkiye’nin 113 ülke arasında 101. sırada bulunduğunu ve söz konusu listedeki sıralamasının sürekli bir biçimde geriye gittiğini ifade eden Bankoğlu, Türkiye’nin, aynı zamanda, iktidar üstünde en az denetimin olduğu ülkeler arasında da üçüncü sırada yer aldığını vurguladı.

 

Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı 120 bin civarındaki avukatın pek çok problemi bulunduğunu ve aynı zamanda meslektaşı olan avukatların mesleki gelişimleri hususundaki sıkıntıların da mevcut iktidarın politikalarından kaynaklandığını belirten Av. Aysu Bankoğlu, Adalet Bakanı’nın “avukatlığa girişte mesleki yeterlilik sınavı” konusundaki sözüne dair de net bir aksiyon planı ve zaman çizelgesi ortaya konulması gerekliliğine işaret etti.

Konuşmasının son kısmında, Adalet Bakanı’na, “Bartın Adliyesi” ile ilgili çalışmalar hakkında soru yönelten CHP Milletvekili, “bu çalışmaların ne zaman tamamlanacağını” öğrenmek istediğini ifade ederek inşaatı yapan firmanın “konkordato” ilan etmesi sebebiyle, esasında, konu ile ilgili ciddi bir belirsizliğin mevcut bulunduğunu dile getirdi.