BANKOĞLU: AMASRA’DAKİ TERMİK SANTRAL İÇİN VERDİĞİMİZ MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ!

“AKP AMASRA’DAKİ TERMİK SANTRAL ARAŞTIRILMASIN DEDİ, MHP ÇEKİMSER KALDI!”

Bankoğlu “Türkiye zehire yöneliyor” dedi.

TBMM’nin 27.Dönem ikinci yasama yılının 51.birleşiminde Maden Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerle ilgili görüşmelerine devam etti. Yoğun olarak termik santrallerle ilgili tekliflerin gündeme geldiği toplantıda TBMM’nin en genç vekillerinden Anayasa Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu da konuya ilişkin bir Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Aysu Bankoğlu; Amasra ve Batı Karadeniz’de yapılması planlanan Termik Santrallerdeki hukuka aykırılıklar ve bunların olumsuz etkileri hakkında verdiği önerge TBMM Genel Kurulu’nca reddedildi. Bartın’ın ilçesi Amasra’da yaşanan sürece ilişkin bilgi vererek başladığı konuşmasında “2005’te, Amasra’da yer alan “taş kömürü sahalarının kiralanması” ile başlayan süreçte, senelerdir bir kilogram dahi taş kömürü çıkarılmamıştır” bilgisini veren Bankoğlu, ÇED Halkın Katılımı toplantılarının, halkın termik santrale karşı yoğun tepkisi ve yürüyüşler sebebiyle yapılamadığını belirtti.

43 bin kişinin verdiği bireysel dilekçeler ve 2019 davacı ile açılan “iptal” davasının Türkiye’de ilk ve en büyük tepki olduğunu da sözlerine ekleyen CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde ısrarla kurulmak istenen termik santrallere dair hukuka aykırılıkların ve bu zarar yuvalarının yıkıcı etkilerinin ortaya konulması ve Meclis Araştırması şart olduğunu belirtti.

Bankoğlu verdiği önergede; AKP’nin her türlü öngörüden uzak “çevresizlik” yaklaşımları ile bölgeyi tehdit ettiğini, ülkenin ciğerlerini tümüyle tıkayacağını ama yandaşları memnun ederken, toprağımızı ve geleceğimizi zehirleyecek termik santraller kurmak peşinde olduğunu söyledi.

Şubat 2018 itibarıyla, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Portekiz gibi 10 Avrupa Birliği ülkesi elektrik üretiminde kömür kullanımını sonlandırdı. “Dünya termik santrallerini emekli edip temiz enerjiye yönelirken, Türkiye zehire yöneliyor” diyen Bankoğlu AKP hükümetine yönelik olarak “Almanya, kömür yakan termik santrallerin kullanımını kademeli olarak azaltmış ve tümünü 2038’e kadar kapatma kararı almışken, biz neden geri kalmış bir teknoloji olan termik santralleri ülkemizde kurmaya çalışalım?” sorusu yöneltti.

2009, 2010 ve 2013 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğundan reddedilen başvuru dosyaları hakkında Kasım 2015’te, termik santralin entegre bir parçası olan lavvar tesisi için önce, “ÇED Gerekli Değildir” kararı; ardından Ekim 2016’da ise, bir şekilde, “ÇED Olumlu” kararı verilebilmiştir diyen Bankoğlu yetkililere seslenerek “Ne oldu da daha önce bölgeye kurulması ‘tehlikeli’ görülen termik santral, kurulabilir bir hâle geldi? Çevreye vereceği zararlar bu kadar açık olan bir termik santral projesi hakkında, aynı alan için “taban tabana zıt” kararlar verilmesini sorguladıklarını ve konuyu yüce milletimizin takdirlerine havale ettiğini sözlerine ekledi.

“Hukuk dışı ve usulsüz kararlar silsilesinin, ülkemizdeki olumsuz çevre uygulamalarından sadece bir tanesi olduğunu belirten Bankoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “hak, hukuk, adalet” söylemini hatırlatarak tüm partileri ve vekilleri “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı” ile “bireyin kendi varlığını geliştirme hakkı”nı yaşamaları için el kaldırmalarını istedi.

Termik santralin başta Amasra ve çevresine vereceği zararları ifade eden Aysu Bankoğlu “Yaklaşık 100 bin kişiye içme suyu sağlayan “kavşak suyu”, termik santralin işletilmesi için kullanılacağından kirlenecek. 380 hektarlık doğal “orman alanları” yok olacak ve termik santralden salınan “zehirli gazlar”, insan yaşamını ciddi manada tehdit edecektir” dedi. Böyle bir santralin yapılmasıyla -UNESCO’ya aday bir kent olan- Amasra’daki  doğal ve kültürel mirasın korunmasını beklemek “içi boş bir temenniden” öteye geçemeyeceğini belirten Bankoğlu, TBMM’ne “Gelin harekete geçelim! İnsan yaşamını, kısa vadeli ticari çıkarlar ile kâr hesaplarına feda etmeyelim” diye seslendi.

Anayasa Komisyonu üyesi ve CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu’nun verdiği Meclis Araştırma Önergesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oyları ile reddedildi.