AVM İçin Belediye Meclisinden Onay

Bartın’da İlerleyen Günlerde yapılması Düşünülen AVM Projesi için Belediye Meclisinden Onay Çıktı.

Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada.4,5 ve 10 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi için AK Parti ve MHP grubu KABUL oyu, CHP grubu RED oyu kullandı.

AVM Projesi düşünülen arsa için imar değişikliği talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısında görüşülen madde kabul edilmiş oldu.

Bartın’a Hayırlı Uğurlu Olsun.